Ośrodki

Badanie prowadzone jest w 2 ośrodkach: w Instytucie Matki i Dziecka (IMID) oraz w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Oba ośrodki posiadają odpowiednie zasoby techniczne, w tym infrastrukturę medyczną oraz naukowo-badawczą do realizacji Projektu.

Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w IMID, pod kierownictwem dr hab. n. med. Anny Raciborskiej, to wysokospecjalistyczny ośrodek w zakresie leczenia dzieci z guzami litymi i histiocytozami.

Działalność Kliniki obejmuje m.in. :
  • pełnienie roli ośrodka koordynacyjno – leczniczego nowotworów złośliwych kości u dzieci i młodzieży,
  • prowadzenie pełnej diagnostyki i leczenia kompleksowego (chemioterapia, postępowanie chirurgiczne, radioterapia) nowotworów wieku dziecięcego i młodzieńczego,
  • prowadzenie pełnej diagnostyki i leczenia pacjentów z terenu całego kraju z następującymi nowotworami wieku dziecięcego: nowotwory tkanek miękkich, nowotwory kości, nowotwory układu współczulnego, nowotwory nerek, guzy zarodkowe, nowotwory gruczołu tarczowego, nowotwory wątroby, zmiany skórne, inne procesy nowotworowe i nowotworopodobne,
  • ośrodek referencyjny w leczeniu oszczędzającym, mniej okaleczającym, umożliwiającym uratowanie kończyny choremu dziecku. Stosuje się w tym przypadku endoprotezy onkologiczne, oraz tzw. rosnące, pozwalające na wydłużanie kończyny wraz ze wzrostem dziecka. Instytut Matki i Dziecka jako jeden z niewielu ośrodków na świecie rozpoczął wszczepianie endoprotez wydłużanych w wyniku działania pola elektromagnetycznego. Zabieg wydłużania jest krótki i bezinwazyjny.
  • współpraca z naukowymi Towarzystwami Krajowymi oraz Zagranicznymi.

Jesteśmy wieloprofilowi ​​- unikatowi w kraju, ponieważ w naszej klinice mamy takich specjalistów jak: onkolog kliniczny, hematonkolog dziecięcy, chirurg onkolog, ortopeda, psychoonkolog, fizjoterapeuta, radioterapeuta, radiolog, psychiatra i neurochirurg.

Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,  pod kierownictwem prof. dr hab. Marka Ussowicza.

Klinika jest jedną z największych w Polsce, wysokospecjalistycznych placówek, która leczy dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz schorzeniami układu krwiotwórczego.

Ośrodek we Wrocławiu odpowiada za ogólnopolską koordynację diagnostyki i leczenia: mięsaków tkanek miękkich, guzów Wilmsa, chłoniaków nieziarniczych, zespołów  mielodysplastycznych, wznów białaczek limfoblastycznych i przewlekłej białaczki szpikowej. Klinika ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu megaterapii i terapii standardowo dawkowanej w mięskach tkanek miękkich, kości, w tym w mięsaku Ewinga. Od lipca 2019, jako druga jednostka w Polsce, zespół kliniki wprowadził immunoterapię – terapię celowaną przeciwko GD2 u pacjentów z neuroblastoma.