Inne projekty

Projekty prowadzone w IMID

Projekt REGBONE

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania regorafenibu u pacjentów z opornymi na leczenie pierwotnymi nowotworami kości (REGBONE).

Projekt POLHISTIO

Optymalizacja postępowania oraz leczenia małoletnich pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych - pierwsze polskie niekomercyjne badanie kliniczne POLHISTIO .

#pokazserce

(P)OKAŻ SERCE to kampania społeczna organizowana
przez Klinikę Onkologii i Chirurgii Onkologicznej dla Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka, której celem jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej nowotworów dziecięcych i ich wczesnej wykrywalności.
                               http://www.pokazserce.pl