Kryteria uczestnictwa

Warunki uczestnictwa w badaniu klinicznym zostały określone w protokole badania. Każdy uczestnik musi spełniać tzw. kryteria włączenia (np. wiek, płeć, określona choroba i inne). Ponadto uczestnik badania nie może spełniać żadnego z kryteriów wykluczających.

Do badania BUTTERFLY zostaną zakwalifikowani pacjenci niezależnie od płci, którzy spełniają wszystkie kryteria włączenia i nie spełniają żadnego kryterium wyłączenia.

Na podstawie kryteriów włączenia i wyłączenia badacz prowadzący badanie i rekrutujący pacjentów do badania zdecyduje czy potencjalny uczestnik może być zakwalifikowany do badania. Od właściwego doboru grupy badanych pacjentów zależy wiarygodność końcowej oceny skuteczności leku.
Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do badania klinicznego pacjent powinien uzyskać jak najwięcej informacji o badaniu, aby podjąć przemyślaną, świadomą decyzje uwzględniającą także wszystkie ryzyka. Lekarz prowadzący badanie kliniczne przedstawi pacjentowi wszelkie informacje na temat badania i wyjaśni ewentualne wątpliwości.

W badaniach klinicznych najważniejsze jest bezpieczeństwo pacjenta i zabezpieczenie jego praw, dlatego wszelkie badania muszą być prowadzone zgodnie z wytycznymi Good Clinical Practice (GCP), czyli Dobrej Praktyki Klinicznej (DPK).

Osobie uczestniczącej w badaniu klinicznym przysługują prawa, które mają zapewnić jego bezpieczeństwo. Warto je znać i z nich korzystać.

Korzyści z udziału w badaniu klinicznym
Istnieje wiele powodów, dla których warto brać udział w badaniach klinicznych, m.in.:
• dostęp do innowacyjnego leku lub metody leczenia,
• dostęp do procedur medycznych i diagnostyki na wysokim poziomie,
• dostęp do leczenia, które nie jest dostępne w inny sposób,
• aby uzyskać darmową ponadstandardową opiekę medyczną,
• aby przyczynić się do rozwoju medycyny i dzięki temu pomóc innym w przyszłości.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w badaniu klinicznym BUTTERFLY zapraszamy do skontaktowania się z nami.