Wpływ dawki radioterapii na wynik leczenia mięsaka Ewinga bez przerzutów

"Effect of Radiotherapy Dose on Outcome in Nonmetastatic Ewing Sarcoma"


Josephine Kersting, Andreas Ranft, Vivek Bhadri, Bénédicte Brichard, Stéphane Collaud, Sona Cyprová, Hans Eich, Torben Ek, Hans Gelderblom, Jendrik Hardes, Lianne Haveman, Wolfgang Hartmann, Peter Hauser, Philip Heesen, Heribert Jürgens, Jukka Kanerva, Thomas Kühne, Anna Raciborska, Jelena Rascon, Victor Rechl, Arne Streitbürger, Beate Timmermann, Yasmine Uhlenbruch, Uta Dirksen.

 

Cel

Radioterapia (RT) jest integralną częścią terapii mięsaka Ewinga (EwS). Protokół Ewinga 2008 zalecał dawki RT od 45 do 54 Gy. Jednak niektórzy pacjenci otrzymywali inne dawki RT. Przeanalizowaliśmy wpływ różnych dawek RT na przeżycie wolne od zdarzeń (EFS) i przeżycie całkowite (OS) u pacjentów z EwS.

 

Metody i materiały

Baza danych Ewing 2008 obejmowała 528 pacjentów poddanych radioterapii, którzy chorowali na zlokalizowaną postać mięsaka Ewinga. Zalecana terapia multimodalna składała się z wielolekowej chemioterapii oraz leczenia miejscowego składającego się z zabiegu chirurgicznego (grupa S&RT) i/lub RT (grupa RT). EFS i OS analizowano za pomocą jedno- i wielowymiarowych modeli regresji Coxa , w tym pod kątem znanych czynników prognostycznych, takich jak wiek, płeć, objętość guza, marginesy chirurgiczne i odpowiedź histologiczna.

  

Wnioski

 Pacjenci leczeni połączoną terapią miejscową i wyższymi dawkami RT wykazywali zwiększone ryzyko wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia; jednakże nie było różnicy w OS. Pacjenci leczeni ostateczną RT jako leczeniem miejscowym wykazywali zwiększony OS po leczeniu wyższą dawką, ale bez różnicy w EFS. Stwierdzono przesłanki do błędów selekcyjnych w zakresie dawkowania, co sugeruje, że wyższe dawki RT mogą, przynajmniej częściowo, łagodzić niekorzystne czynniki prognostyczne.

 

Źródło: https://doi.org/10.1016/j.adro.2023.101269