Witamy na stronie projektu BUTTERFLY!

WITAMY NA STRONIE PROJEKTU!

Witamy na stronie projektu finansowanego ze środków Agencji Badań Medycznych w ramach konkursów na realizację projektów badawczo-naukowych dotyczących niekomercyjnych badań klinicznych pn.: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania naksytamabu u pacjentów z opornym na leczenie mięsakiem Ewinga (BUTTERFLY).
Projekt będzie prowadzony w Instytucie Matki i Dziecka (IMID) oraz w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.Projekt swoim zasięgiem ma objąć całą populację dzieci, młodzieży i młodych dorosłych od 2 r.ż. do ukończenia 21 r.ż. z progresją na leczeniu lub wznową mięsaka Ewinga.