Ważny komunikat konsultacje prof. Raciborska

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy podkreślić, że konsultacja patomorfologiczna preparatów histopatologicznych (bloczków, szkiełek, badań obrazowych) wysyłana do Instytutu Matki i Dziecka NIE JEST tożsama z konsultacją u prof. Raciborskiej, czyli oceną stanu klinicznego i wydaniem decyzji terapeutycznych.

Butterfly_Logo_Podstawowepng
Konsultacja histopatologiczna przesłanych preparatów wykonywana jest przez Zakład Patomorfologii IMID i dotyczy wyłącznie potwierdzenia bądź modyfikacji rozpoznania.
Prof. Raciborska nie bierze udziału w ocenie histopatologicznej na żadnym etapie.
Celem dołączenia do programu BUTTERFLY, dla pacjentów z mięsakiem Ewinga, należy wysłać prośbę z numerem telefonu, informację z rozpoznaniem histopatologicznym z/lub ostatnim wypisem ze szpitala na email: klinika.onkologii@imid.med.pl