To nie tylko statystyki!

Po raz kolejny na spotkaniu St. Jude Global Euro Meeting omawiano ogólne strategie leczenia. Choć postęp w leczeniu nowotworów dziecięcych w niektórych wskazaniach podwyższa znacząco poziom wyleczalności dzieci to nadal, nie gasną wytyczne o leczeniu w specjalistycznych ośrodkach. Poniżej pokazujemy 2 slajdy pokazujące o jak dużych różnicach jest mowa. Autor: Elysia Alvarez (USA)

 222222222222png


Dlaczego zatem leczenie nowotworów u dzieci powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanych ośrodkach?

Dzieci potrzebują kompleksowej opieki medycznej, która uwzględnia zarówno ich fizyczne, jak i emocjonalne potrzeby. Specjalistyczne ośrodki mają doświadczenie, wiedzę i zasoby, aby zapewnić najwyższy standard opieki, dostosowany do potrzeb najmłodszych pacjentów.

Nowotwory u dzieci często wymagają skomplikowanych i indywidualnych podejść terapeutycznych. Ośrodki specjalistyczne skupiając działania wokół poszczególnych nowotworów mogą zaproponować pacjentom m.in. dodatkowe opcje leczenia, zabieg operacyjny, czy udział w programie lekowym lub badaniu klinicznym.

Niekomercyjne badania kliniczne to możliwość skorzystania z nowoczesnych i innowacyjnych metod leczenia. Udział w nich może pozytywnie wpłynąć na jakość życia młodych pacjentów, a także zwiększyć ich szansę na całkowite wyleczenie. Przykładami takich badań prowadzonych w naszej Klinice są projekty POLHISTIO (dla chorób z kręgu histiocytoz), REGBONE (dla kostniakomięsaka i mięsaka Ewinga) oraz BUTTERFLY (dla mięsaka Ewinga) – dodaje prof. Anna Raciborska.

W wyspecjalizowanych ośrodkach pracują zespoły lekarzy, pielęgniarek i terapeutów, którzy specjalizują się w leczeniu dziecięcych nowotworów. Mają oni dostęp do najnowszych metod diagnostycznych i leczniczych, co zwiększa szanse na skuteczne wyleczenie oraz minimalizuje ryzyko powikłań.

Tożsame stanowisko podkreślają także organizacje pacjentów, których członkowie doświadczyli leczenia w ośrodkach o ograniczonych możliwościach.

11111111png

Historie ku przestrodze, takie jak ta o pacjencie, któremu lekarz powiedział: "Nie mogę się doczekać leczenia ciebie, bo jeszcze nigdy wcześniej nie spotkałem się z takim przypadkiem", nie są fikcją - słyszałem to na własne uszy. Istnieją również przypadki chirurgów, którzy uznawali się za ekspertów pomimo wysokiego odsetka nawrotów wśród ich pacjentów. Ci pacjenci trafiali potem pod opiekę onkologów i przestawali być problemem chirurga. Jeśli pacjent zmarł, przypisywano to porażce onkologii – podkreśla Roger Wilson, Honorowy Prezes SPAGN.

Dlatego zachęcamy wszystkich rodziców i opiekunów dzieci chorych na nowotwór do poszukiwania wyspecjalizowanych ośrodków, gdzie mogą być pewni, że ich dziecko otrzyma najlepszą możliwą opiekę medyczną i wsparcie na każdym etapie leczenia.

 

Źródło: www.sarcoma-patients.org/blog/sarcoma-intelligent-specialist-network/?fbclid=IwAR38M66XiDV9lz9Id20Wb...