Szkolenie #5 dla psychologa

przezroczystepng


Dziś w Instytucie Matki i Dziecka odbyło się szkolenie: #5 DLA PSYCHOLOGA – Kurs z psychoonkologii dla psychologów, pedagogów i wychowawców szkolnych o budowaniu relacji z uczniem, z diagnozą choroby onkologicznej. Partnerem spotkania było Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma.

  • Jak pracować z dzieckiem chorym onkologicznie?
  • Jak skutecznie integrować uczniów z diagnozą nowotworową z rówieśnikami?
  • Jak odpowiadać na pytania dzieci o chorobę kolegi?

Na te i wiele innych pytań starały się odpowiedzieć nasze ekspertki:
 mgr Joanna Pruban (psycholog, pedagog, psychoonkolog)
mgr Mariola Wujec (psycholog, psychoonkolog)
mgr   Agnieszka Żebrowska (Dyrektor szkoły przyszpitalnej w IMID – Szkoła Podstawowa nr 283)

Choroba nowotworowa często wywołuje u dzieci i młodzieży skomplikowane emocje, takie jak lęk, smutek, bunt czy poczucie izolacji. Jest to dla nich to proces przystosowania się do sytuacji, która wydaje się niesprawiedliwa i przerażająca.

Ogromnym wyzwaniem dla dzieci chorych onkologicznie jest połączenie równoczesnego leczenia i edukacji. Ważne jest umiejętne wsparcie zarówno rodziny chorego ucznia, jak i jego samego, aby nie czuło się odizolowane czy inne w grupie rówieśników. Pedagog może pomóc oswoić dziecku jego reakcje, które czasem mogą się mu wydawać nienaturalne, a w rzeczywistości nienaturalna jest sytuacja, w jakiej się ono znalazło. Nauczyciele oraz wychowawcy stają zatem przed wyjątkowymi wyzwaniami, próbując sprostać potrzebom uczniów chorych onkologicznie. Aby dostarczyć odpowiednie wsparcie, konieczne jest jednak właściwe przygotowanie i szkolenie.
Właśnie dlatego Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka organizuje kurs #5 DLA PSYCHOLOGA, aby zapewnić pedagogom wiedzę i wsparcie niezbędne do efektywnej pracy z uczniami chorymi onkologicznymi.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za poświęcony i czas i życzymy owocnej dalszej pracy z dziećmi i ich rodzinami.

Patronat nad wydarzeniem objęli: