Spotkanie Polskiej Grupy Mięsakowej

W dniu 1 września w ramach XXXIX Konferencji naukowo-szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej odbyło się spotkanie Polskiej Grupy Mięsakowej, a wśród tematów zostały poruszone: 

- diagnostyka genetyczna, 

- GIST, 

- badania kliniczne w mięsakach 

- program mentoringowy dla młodych onkologów 

- rozmowy nad najnowszymi publikacjami i projektami. 

Prof. Anna Raciborska przedstawiła realizowane w IMiD projekty dotyczące leczenia mięsaków, które są finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych: REGBONE oraz BUTTERFLY.  


1polska-grupa-misakijpg