Rzadkość nowotworów kości w świetle statystyk

Rzadkość pierwotnych nowotworów kości w świetle statystyk


Pierwotne nowotwory złośliwe kości stanowią zaledwie 7% wszystkich nowych przypadków nowotworowych rocznie rozpoznawanych u dzieci.

Warto zwrócić uwagę na szczególną grupę pacjentów: dzieci poniżej 5 roku życia. Bowiem niespełna tylko 0,5% przypadków pierwotnych nowotworów złośliwych kości występuje w tej grupie wiekowej. Niestety wg doświadczeń ośrodków referencyjnych w Europie, to właśnie tak wczesne zachorowanie może być czynnikiem złego rokowania. To znaczy, że w dalszym ciągu wyleczalność małych dzieci wymaga szczególnych nakładów pracy i opieki. Zarówno pod kątem leczenia systemowego, jak i chirurgicznego i około medycznego, m.in. wsparcia psychologicznego i rehabilitacyjnego.

Chirurgia mięsaków nieustannie wiedzie prym w wachlarzu opcji terapeutycznych, zarówno po kątem radykalności zabiegu, jak i rekonstrukcji w przypadku resekcji mięsaków kości. Zabiegi rekonstrukcyjne u dzieci poniżej 5 roku życia są szczególnie trudne ze względu na nierozwinięty jeszcze układ szkieletowy (znaczny wzrost dziecka do czasu uzyskania wzrostu docelowego). Wymagają one znacznie większego doświadczenia, by efekt końcowy był zadowalający. Ponadto zastosowanie radioterapii zamiast chirurgii często nie jest możliwe, ze względu na jej odległe powikłania i zaburzenia wzrostu napromienianego odcinka.

Co warto zaznaczyć, publikowane w ostatnich latach zalecenia wskazują na potrzebę centralizacji leczenia mięsaków u dzieci, w tym nowotworów kości.

Wpływ choroby onkologicznej nowotworu narządu ruchu niesie ze sobą wiele niewiadomych i zagrożeń, właśnie ze względu na wiek dziecka.  Warto o tym pamiętać, gdyż rzadkość występowania tych przypadków może utrudnić dostęp do szerokiej informacji i wsparcia.

NOWOTWORY KOCI U DZIECI2png