Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych

Badanie kliniczne to badanie, które prowadzi się w celu potwierdzenia skuteczności, bezpieczeństwa badanego leku oraz ustalenia zasad jego stosowania tak, aby terapia przyniosła pacjentowi maksymalne korzyści. Badania kliniczne są podstawą rozwoju medycyny i farmacji. Umożliwiają one pacjentom korzystanie z innowacyjnych leków, szczególnie podczas gdy stosowane powszechnie standardowe terapie nie przynoszą oczekiwanych efektów lub dostęp do nich jest ograniczony. Dzięki badaniom klinicznym przez 20 lat opracowano i wprowadzono na rynek ponad 300 nowych leków, szczepionek i wyrobów medycznych, które umożliwiają leczenie ponad 150 chorób. Współcześnie co roku rejestruje się około 17 tysięcy badań klinicznych. Najwięcej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

O znaczącej roli badań klinicznych w rozwoju polskiej medycyny świadczy głównie zwiększająca się liczba badań klinicznych rejestrowanych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych. W roku 2020 złożono 603 wnioski o rozpoczęcie badania klinicznego, z czego 62 wnioski dotyczyły badań niekomercyjnych, natomiast pomimo pandemii COVID-19, w roku 2021 liczba ta wzrosła – złożono 685 wniosków o rozpoczęcie badania klinicznego
Aby podkreślać rolę badań klinicznych od 2005 r., każdego roku 20 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych. 20 maja to dzień, który uważa się za datę pierwszego badania klinicznego, które w 1747 r. przeprowadził James Lind, badanie dotyczyło szkorbutu. Święto to zostało zapoczątkowane przez europejską sieć ośrodków prowadzących badania kliniczne (ECRIN).

Prof. Raciborska: "W onkologii niezmiernie ważne jest wczesne wykrycie choroby oraz prawidłowe jej leczenie. Z niepowodzeniem leczenia młodocianych pacjentów onkologicznych wiążą się głębokie zaburzenia dotyczące całej rodziny doprowadzające do eliminacji jej członków z życia społecznego i zawodowego, często na długi okres czasu, i nierzadko pozostawiające trwały ślad w psychice, który wpływa również na życie rodzinne.

Badania kliniczne i związany z nimi postęp medycyny to większe możliwości na lepszą jakość życia oraz powrót do całkowitego zdrowia dla dziecięcych pacjentów onkologicznych. Bez ich rozwoju wiele osób nie miałoby nawet szansy na terapię, dlatego tak ważne jest zwiększanie ich dostępności i budowanie społecznej świadomości na ich temat."

Z listą dostępnych badań klinicznych realizowanych w naszej klinice można zapoznać się pod linkiem: https://imid.med.pl/pl/dzialalnosc-kliniczna/dzialkliniczna/kliniki/klinika-onkologii-i-chirurgii-on...

Źródło: https://www.pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/pwb/aktualnosci/aktualne-wydarzenia-i-i/1436,20-maja-Miedzy...BADANIA_KLNICZNE_W_PEDIATRII_RACIBORSKApng