Konferencja Guzy lite – diagnostyka i leczenie

W dniach 30-31 marca we Wrocławiu odbywa się konferencja naukowo-szkoleniowa „Guzy lite – diagnostyka i leczenie”.

Grupa guzów litych u dzieci poza OUN stanowią ok. 40% wszystkich nowotworów u dzieci. Jest to bardzo szeroka grupa różnorodnych nowotworów: neuroblastoma, guz Wilmsa, mięsaki kości i mięsaki tkanek miękkich.

Leczenie guzów litych wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Podczas terapii wykorzystywane są różne techniki i metody leczenia: chemioterapia, chirurgia, radioterapia i inne.

W naszej Klinice w ramach jednego miejsca koordynowane jest takie leczenie, ze szczególnym naciskiem na koordynację leczenia chemicznego i chirurgicznego, które w leczeniu guzów litych najbardziej ze sobą powinny być ze sobą synchronizowane. 


Klinikę reprezentują podczas prezentacji wykładów:

K. Bronowicki, I. Malesza, B. Pachuta, T. Walenta, A. Szymborska, W. Jasica, A. Raciborska: Przykłady wykorzystania technik "augmented reality" w dziecięcej chirurgii onkologicznej - doświadczenia ośrodka.

 B. Pachuta, I. Malesza, K. Bronowicki, T. Walenta, W. Jasica, A. Szymborska, Ł. Krakowczyk, A. Raciborska: Współczesne metody rekonstrukcji po resekcjach guzów narządu ruchu.Guzy lie_Bronowicki_Pachutapng