I Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedii Onkologicznej

W dniach 2-4 marca odbył się I Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedii Onkologicznej w Lublinie. Tematem przewodnim jest "Leczenie przerzutów nowotworów do kości".

zjazd-ptoo-2023jpg

Ortopedia onkologiczna to dziedzina medycyny zajmująca się diagnozowaniem, leczeniem i rehabilitacją pacjentów z nowotworami kości, tkanek miękkich i stawów. Jej celem jest zapewnienie jak najlepszej jakości życia pacjentom i poprawa ich zdrowia poprzez zastosowanie najnowszych metod diagnostycznych i terapeutycznych.

Przerzuty do kości

Przerzuty do kości są jednym z najczęstszych powikłań nowotworów złośliwych. Są to guzy wtórne powstałe w wyniku rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych z pierwotnego ogniska w innej części ciała. Przerzuty do kości często powodują ból, osłabienie kości i zwiększoną podatność na złamania. Niestety mięsaki kości takie jak osteosarcoma, czy mięsak Ewinga są to agresywne guzy, które cechują szybki wzrost i duże prawdopodobieństwo wystąpienia przerzutów, m.in. do płuc czy innych kości.

Leczenie przerzutów do kości

Leczenie przerzutów do kości zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i stadium nowotworu, lokalizacja przerzutów, stan ogólny pacjenta oraz jego wiek i styl życia. W leczeniu przerzutów do kości stosuje się różne metody, takie jak leki przeciwbólowe, radioterapię, chemioterapię, chirurgię, terapię hormonalną oraz terapię celowaną. W przypadku ortopedii onkologicznej, leczenie polega na usunięciu zmiany nowotworowej z kości oraz odtworzeniu jej funkcji za pomocą implantów ortopedycznych.

W przypadku pacjentów z przerzutami do kości, ważne jest również zapewnienie odpowiedniej opieki i rehabilitacji, które pomogą w utrzymaniu jak najlepszej jakości życia. W leczeniu przerzutów do kości kluczowe jest współdziałanie specjalistów różnych dziedzin, takich jak onkologia, ortopedia, radiologia, fizjoterapia oraz psychologia, aby zapewnić kompleksową opiekę pacjentom.

Program konferencji

Narastająca liczba pacjentów z chorobą przerzutową skłoniła nas do wybrania tego tematu, jako głównego dla obrad I Zjazdu naszego Towarzystwa.

W związku z dynamicznym rozwojem metod leczenia i diagnostyki w onkologii ortopedycznej, istnieje konieczność bieżącej wymiany doświadczeń i wzajemnej edukacji dla osiągnięcia nadrzędnego dla nas celu, jakim jest powrót chorego do zdrowia lub poprawa komfortu jego życia.” -  podkreśla dr Maciej Jackowiak, Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedii Onkologicznej.

Wśród wielu zaprezentowanych tematów nie mogło zabraknąć także naszej perspektywy postrzegania tego problemu zdrowotnego u dzieci i młodzieży.

Naszą Klinikę reprezentowali dr n.med. Bartosz Pachuta oraz lek. Wojciech Jasica., którzy przedstawili wybrane przypadki nowotworowych przerzutów do kości oraz wykłady:

Konwersje endoprotez poresekcyjnych wydłużalnych na implanty modularne, konieczność czy opcja?

Niepokój onkologiczny - jak nad nim zapanować?

 

Źródło: https://ptoo.org/zjazd/

334924068_179000448175546_1804601016988667242_njpg