Guzy lite- diagnostyka i leczenie

Konferencja Polskiej Pediatrycznej Grupy Guzów Litych: „Guzy lite- diagnostyka i leczenie”

 Gv_A6M3Sjpg

W dniach 21-22 marca br., Wrocław stał się centrum dyskusji i wymiany wiedzy na temat leczenia guzów litych u dzieci. Polska Pediatryczna Grupa Guzów Litych zorganizowała konferencję, której głównym celem było zwiększenie świadomości na temat nowoczesnych strategii terapeutycznych oraz omówienie najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie.

 

Wydarzenie to zgromadziło ekspertów z różnych ośrodków medycznych w Polsce. Na zaproszenie organizatorów nasz ośrodek reprezentowała silna grupa w składzie i kooperacji z Narodowym Instytutem Onkologii w Warszawie:

  •  prof. Anna Raciborska
  • dr Krzysztof Bronowicki
  • dr Michał Pyzlak
  • dr Katarzyna Seliga
  • dr Andrzej Tysarowski.

 

Nasi specjaliście zaprezentowali swoje najnowsze osiągnięcia oraz wnioski z ich badań nad pierwotnymi nowotworami narządu ruchu.

 

Tematyka prezentacji była niezwykle zróżnicowana i odzwierciedlała szeroki zakres zainteresowań oraz osiągnięć naszej grupy. Wśród omawianych zagadnień znalazły się także nasze wystąpienia zatytułowane:

 

1. Dotychczasowe wyniki z prowadzonych badań klinicznych w obrębie pierwotnych nowotworów narządu ruchu. Prezentacja ta skupiała się na rezultatach badań klinicznych, które są kluczowe dla zrozumienia mechanizmów nowotworzenia się oraz opracowania skutecznych terapii w mięsaku Ewinga i mięsaku kościopochodnym (osteosarcoma). W Klinice prowadzimy obecnie 2 niekomercyjne badania dotyczące tych rozpoznań i oba finansowane są ze środków Agencji Badań Medycznych (projekt REGBONE i BUTTERFLY).

 2. Aktualne podejście do leczenia chirurgicznego przerzutów do płuc w mięsaku Ewinga.  

 3. Obecne możliwości diagnostyki patomorfologicznej w mięsakach narządu ruchu. Przedstawiono nowoczesne techniki diagnostyczne, które umożliwiają dokładną analizę tkanki nowotworowej, co jest kluczowe dla trafnej diagnozy i wyboru optymalnej terapii.

 p4sJZMS4jpg

4. Obecne możliwości diagnostyki molekularnej w mięsakach narządu ruchu.

Omówiono najnowsze osiągnięcia w dziedzinie diagnostyki molekularnej, która pozwala na lepsze zrozumienie biologii guzów oraz personalizację terapii.

Ec-2zUijjpg

F7qmny3_jpg

Prezentacje naszej grupy spotkały się z żywym zainteresowaniem ze strony uczestników konferencji, co potwierdza wagę podejmowanych tematów oraz wysoki poziom ekspercki prelegentów. Wydarzenie to stanowiło nie tylko okazję do wymiany wiedzy, ale także inspirację do dalszych badań i działań na rzecz poprawy skuteczności terapii nowotworowych u dzieci.